Παράταση έως τις 27/01/2020 για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στον ΣΤ’ Κύκλο της Δράσης «Επιχορήγηση της ΚτΠ Α.Ε. για εκσυγχρονισμό πρατηρίων υγρών καυσίμων»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοινώνεται η παράταση του χρόνου υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στον ΣΤ’ Κύκλο της Δράση

Read more

Τροποποίηση της οικ. 7135/81/29-1-2019 (ΦΕΚ 714/τ.Β’/2019) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, όπως ισχύει, με θέμα «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση Ψηφιακού Μητρώου των λειτουργούντων ” Πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας, πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων, των στεγασμένων σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων, καθώς και των παντός είδους πρατηρίων παροχής καυσίμων δημοσίας και ιδιωτικής χρήσης ” και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.» Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 09/01/2020 11:29:23 – ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΔΑ: ΨΡΙΠ465ΧΘΞ-ΦΘ5 – Τροποποίηση της οικ. 7135/81/29-1-2019 (ΦΕΚ 714/τ.Β΄/2019) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, όπως ισχύει, με θέμα «Καθορισμός

Read more

ΠΡΟΣΟΧΗ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤ΄ΚΥΚΛΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 17/1/2020-

– Συνάδελφοι ΠΡΟΣΟΧΗ Η υποβολή των επενδυτικών σχεδίων για τον ΣΤ’ Κύκλο της Δράσης «Επιχορήγηση της ΚτΠ Α.Ε. για εκσυγχρονισμό

Read more

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΛΟΓΩ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

Αξιότιμε κύριε Κιούση, Με την παρούσα αλληλογραφία , θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι στα πλαίσια αναβάθμισης του συστήματος ΕΙΣΡΟΩΝ

Read more

Δημοσιότητα διακήρυξης διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με α/α 10/2019 για την ανάδειξη αναδόχων προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου).

Η Π.Α.Μ.Θ. Περιφερειακή Ενότητα Έβρου προκηρύσσει Ανοικτό, διεθνή μειοδοτικό (πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής), ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω

Read more

Η Περιφερειακή Υπηρεσία Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) Στερεάς Ελλάδας ενδιαφέρεται για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης αξίας #5.463,46€# έτους 2020 για τις ανάγκες των Υπηρεσιακών Αυτοκινήτων του Περιφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Ασφάλισης (Π.Ε.Κ.Α.) Στερεάς Ελλάδας.

Π.Υ.Σ.Υ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Tαχ. Δ/νση : Θερμοπυλών 72 ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΚ 35100 Αρμόδιος : Ωρολογά

Read more

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 16/12/2019 :Διευκρινίσεις για την υποβολή δικαιολογητικών στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών για την έκδοση αδειών λειτουργίας σε πρατήρια καυσίμων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Read more