ένταξη στη Δράση «Επιχορήγηση της ΚτΠ ΑΕ για εκσυγχρονισμό πρατηρίων υγρών εβδομήντα έξι (76) πράξεων

 ένταξη στη Δράση «Επιχορήγηση της ΚτΠ ΑΕ για εκσυγχρονισμό πρατηρίων υγρών καυσίμων» των ακόλουθων εβδομήντα έξι (76) πράξεων, αιτούμενης επιχορήγησης

Read more