έκδοση Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Πράξης και Απόφασης Πληρωμής για χίλιους εξήντα έξι (1.066) Δικαιούχους

Ενημέρωση Εγκριθήκαν πληρωμές 1.066 πρατηρίων για επιχορηγήσεις των εγκαταστάσεων συστημάτων εισροών – εκροών. Όπως ενημέρωσε την ΟΒΕ η ΚτΠΑΕ εγκρίθηκε

Read more