«Έγκριση διενέργειας δημόσιου Ανοικτού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης (CPV: πετρέλαιο κίνησης DIESEL 09134100-8, αμόλυβδη βενζίνη 09132100-4 και πετρελαίου θέρμανσης – 09135100-5), για τις ανάγκες του Δασαρχείου Λαγκαδά της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (NUTS:EL51-EL52) περιόδου 2018-2019 .

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Οικονομικού τηλ 2313309437 fax 2310424346 Την έγκριση διενέργειας Δημόσιου ανοικτού συνοπτικού μειοδοτικού

Read more

Δημοσιότητα διακήρυξης ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση άγονων τμημάτων του διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με α/α 02/2017 για την ανάδειξη αναδόχων προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ   ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Καραολή

Read more