ένταξη στη Δράση «Επιχορήγηση της ΚτΠ ΑΕ για εκσυγχρονισμό πρατηρίων υγρών εβδομήντα έξι (76) πράξεων

 ένταξη στη Δράση «Επιχορήγηση της ΚτΠ ΑΕ για εκσυγχρονισμό πρατηρίων υγρών καυσίμων» των ακόλουθων εβδομήντα έξι (76) πράξεων, αιτούμενης επιχορήγησης

Read more

έκδοση Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Πράξης και Απόφασης Πληρωμής για χίλιους εξήντα έξι (1.066) Δικαιούχους

Ενημέρωση Εγκριθήκαν πληρωμές 1.066 πρατηρίων για επιχορηγήσεις των εγκαταστάσεων συστημάτων εισροών – εκροών. Όπως ενημέρωσε την ΟΒΕ η ΚτΠΑΕ εγκρίθηκε

Read more

«Έγκριση διενέργειας δημόσιου Ανοικτού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης (CPV: πετρέλαιο κίνησης DIESEL 09134100-8, αμόλυβδη βενζίνη 09132100-4 και πετρελαίου θέρμανσης – 09135100-5), για τις ανάγκες του Δασαρχείου Λαγκαδά της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (NUTS:EL51-EL52) περιόδου 2018-2019 .

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Οικονομικού τηλ 2313309437 fax 2310424346 Την έγκριση διενέργειας Δημόσιου ανοικτού συνοπτικού μειοδοτικού

Read more

Δημοσιότητα διακήρυξης ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση άγονων τμημάτων του διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με α/α 02/2017 για την ανάδειξη αναδόχων προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ   ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Καραολή

Read more